Forskarskola

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
  4. Forskarskola
  5. Välkommen till forskarskolan i specialpedagogik

Välkommen till forskarskolan i specialpedagogik

Forskarskolan i specialpedagogik har inriktning mot tidiga insatser inom förskola och under de första skolåren. Den hoppas kunna utveckla forskningskunskap, om hur man förebygger och arbetar med att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheterna till lärande och utveckling.