Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Välkomsdag

Upptaktsdagar för nya studenter

Den 5 och 6 september startar utbildningen för nyantagna studenter till Speciallärarprogrammet, Specialpedagogprogrammet och Lärarlyftet.

Information för studenter inför höstterminen 2018

Antagning: Alla frågor angående antagningsprocessen till höstens kurser och program hänvisas till Antagning.se Webbregistrering: Är öppen mellan den 10 och 17 augusti.

Utvärdering av forskarutbildning i specialpedagogik

Licentiat- och doktorsexamen i specialpedagogik vid Stockholms universitet får betyget Hög kvalitet, visar det beslut som nu kommit från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Kim de Verdier, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Disputation i specialpedagogik om stödet till barn med blindhet i svensk skola

Kim de Verdier, vid Specialpedagogiska institutionen, disputerar i augusti med en avhandling som handlar om barn med blindhet. Särskilt fokus lägger hon på barn med blindhet i kombination med autism – en grupp med mycket komplexa behov.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema - alla kurser
Forskarskola

WEBB/LÄRPLATTFORM