Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Högstadieelever

Lägre stressnivå för lärare som upplever känsla av sammanhang

I en ny studie undersöks hur lärares upplevda krav, kontroll och känsla av sammanhang samverkar med negativ stress.

Elever med lärare

Marknadens påverkan på specialpedagogiken

På 90-talet infördes marknadssystem för utbildning i Sverige. Det innebar att elever och föräldrar blev konsumenter av utbildning med möjlighet att själva välja skola. Skolorna började konkurrera om eleverna i ett kundbaserat system.

Barn i förskolemiljö

Relevanta metoder för att förbättra pedagogisk praxis

Alla barn har rätt att gå på en skola som säkerställer akademisk och social tillväxt.

Kvinna med mobil

Interaktiv digital kalender med påminnelser i mobiltelefon för personer med kognitiva nedsättningar

Personer med kognitiv funktionsnedsättning kan behöva stöd för att utföra aktiviteter i vardagen

Bok: Inkludering och skolframgång för nyanlända elever

Inkludering och skolframgång för nyanlända elever

Ny bok om nyanlända barns, ungdomars och vårdnadshavares utsatthet, men också om hur deras resiliens, kunskaper och erfarenheter kan fungera som en möjlighetsstruktur som lägger grunden för inkludering och skolframgång.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finner du den senaste informationen från Stockholms universitet om coronaviruset.