Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Kurs öppen för sen anmälan

Har du glömt att söka till vårterminen? Denna kurs är öppen för sen anmälan vid Specialpedagogiska institutionen. Specialpedagogiska situationer i förskolan, 7,5 hp AN

SOMMARKURS: Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7.5 hp

För första gången anordnar Specialpedagogiska institutionen en sommarkurs. Den heter ”Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla” och vänder sig till dig som antingen går lärarutbildning främst inom VAL (Vidareutbildning av lärare) eller liknande, eller arbetar som lärare i skolan och ännu inte har behörighet.

Doktorandutlysningar

Institutionen utlyser ut fyra nya doktoranplatser, en plats inom Forskarskolan i Specialpedagogik - Doktorand i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och under de första skolåren och tre doktorandplatser i Specialpedagogik med olika inriktningar.

Måla i förskolan

Välkommen att anmäla dig till Specialpedagogikens dag 2019

Årets tema är: Lek, musik, bild och kreativ lek. Vilken plats kan dessa få inom specialpedagogiken?