Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Vidareutbildning för lärare, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Utveckla dig som lärare!

Nu har webbanmälan öppnat för de kurser som startar våren 2019. För dig som vill utvecklas och vidareutbilda dig erbjuder Stockholms universitet flera olika kurser och program. Antingen arbetar du redan i dag som lärare och vill få en fördjupning eller om du vill byta inriktning i livet.

Några deltagare på Wisehub 2018

Specialpedagoger besöker Durban University of Technology

Den 19-22 oktober kommer institutionens medarbetare; Elizabeth Adams Lyngbäck, Khaleda Gani Dutt and Jari Linikko att delta i konferensen ”Wisehub 2018 Summit” i Durban, Sydafrika, för att förmedla sina perspektiv på aktuell forskning om specialpedagogik och dövundervisning. Där kommer de att samtala med olika utbildningsledare, rektorer, lärare och forskare angående specialpedagogik med inriktning mot forskning inom dövundervisning i Sydafrika. De kommer också att samarbeta med grundaren för the Learning Academy Worldwide, Theophilus van Rensburg Lindzter.

Doktorand Malin Lönnerblad

Hur går det i skolan för barn som behandlats för cancer?

Vetenskapliga studier som gjorts i Finland och Danmark av skolbarn som har behandlats för olika former av cancer visar att många av dessa barn löper en större risk för att få sämre betyg än sina jämnåriga kamrater. Hur ser det ut i Sverige och vad kan lärare och annan skolpersonal göra för att förebygga detta problem? Det är kunskap som doktoranden Malin Lönnerblad från Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet hoppas kunna bidra med.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema - alla kurser
Forskarskola