Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Studera, undervisa och arbeta på distans

Studera, undervisa och arbeta på distans

Här hittar du guider, verktyg, tjänster och tips för att klara arbetet eller studierna vid Stockhoms universitet på distans.

Distansundervisning

Specialpedagogiska institutionen går över till distansundervisning

Från och med den 18 mars övergår Specialpedagogiska institutionen till distansundervisning tillsvidare eller till ny information ges. Undervisning och examination sker virtuellt, exempelvis genom inspelade föreläsningar, lektionsundervisning och seminarier via Zoom eller Skype. Seminarier kan även komma att ersättas av individuella skriftliga uppgifter. Även all kommunikation i samband med undervisning ska ske genom mejl/telefon/elektroniskt. Alla frågor kring detta hanteras av de kursansvariga lärarna. Se mer information på din kurshemsida i Athena.

Meddelande från rektor

Meddelande från rektor

Stockholms universitet går över till distansundervisning från och med den 18 mars 2020.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets gemensamma information om coronaviruset.

Läs till Speciallärare genom Lärarlyftet II

Utbildningen riktar sig till dig som har en lärarexamen och som har en anställning som lärare. Genom Lärarlyftet kan du läsa speciallärarutbildningen och efter genomförd utbildning få en speciallärarexamen. Inför HT20 erbjuder vi på Stockholms universitet studier på både hel och halvfart med inom specialisering mot; dövhet eller hörselskada (halvfart), språk-, skriv- och läsutveckling (hel- och halvfart), synskada (halvfart) och utvecklingsstörning (halvfart).

Ny masterexamen i specialpedagogik - Ta en master genom att läsa fristående kurser

Under hösten har institutionen tagit beslut om att lägga ner Masterprogram i specialpedagogik med allmän inriktning och ersätta den med en ny masterexamen. Den innebär att du som student från och med HT2020 ges möjlighet till att ta en masterexamen genom att läsa fristående kurser i specialpedagogik.