Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Joacim Ramberg

Joacim Ramberg ny docent i specialpedagogik

Han forskar om frågor som rör utbildnings på organisations- och samhällsnivå och arbetar bland annat med social rättvisa, beslutsfattande, demokrati och skolans kultur. 

Student i bibliotek

Nu har antagningen till vårterminen 2021 öppnat

Till vårterminen 2021 kan du söka till Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning, Masterkurs i Specialpedagogik - Specialpedagogik i policy och praktik, eller till andra fristående kurser.

Foto: Ingmarie Andersson

Senaste informationen om webbaserad/campusförlagd undervisning vid institutionen

Stockholms universitet planerar nu att delvis återgå till campusförlagd undervisning. Specialpedagogiska institutionen har beslutat om både fortsatt webbbaserad undervisning och campusundervisning. Håll dig uppdaterad genom vår webbplats om vad som gäller för just ditt program eller din kurs!

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finner du den senaste informationen från Stockholms universitet om coronaviruset.