Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Rano Zakirova Engstrand

Disputation i specialpedagogik: Rano Zakirova Engstrand

Den 28 oktober disputerar Rano Zakirova Engstrand med sin avhandlingen "Families of Young Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Sweden: The role of culture and intergenerational support". 

Utlysning av projektmedel: Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre, forskning om personer med funktionshinder samt forskning inom det socialpedagogiska fältet.