Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Foto: Mostphotos

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Skolbarn

Föräldrars syn på stöd till barn med specialbehov i Syrien

Föräldrarnas engagemang i valet av deras barns utbildning och terapi är viktiga aspekter relaterade till nöjdheten med det stöd som barnet får.

Elever

Uppföljning av Sävsjö skolprojekt

Ny studie undersöker långsiktiga fördelar.

Doktorander

Förlängd ansökan till 24 oktober! Två doktorandtjänster

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.

Barn

Pedagogers kompetens, barns inkludering och lärmiljö nyckelfaktorer för barn med autism

Kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter av viktiga förutsättningar för barn med autism i svensk förskola.