Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Handbok i positiv utveckling

Klimatet i klassrummet viktigt

Ny handbook i positiv ungdomsutveckling.

Bild: Mostphotos

Ulf Jederlunds avhandling uppmärksammas i Skolporten

Relationellt samspel i skolan prioriteras inte.

Elev skriver

Nationella provet missar elever med läsrelaterade problem

Det nationella provet i svenska i årskurs 3 upptäcker inte elever som har problem med ordavkodning, det vill säga att läsa ihop bokstäver till ord.

Peer review, bok

Ny bok om kvalitetsgranskning

Utveckling av utvärderingskultur i högre utbildningssystem har lett till en ökad användning av kvalitetsgranskning i spridda former.

Läsa på distans eller campus

Undervisning i coronatider

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer tar Stockholms universitet löpande ställningstaganden om hur vi ska förlägga vår undervisning.