Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Välj ett framtidsyrke!

Nu har en ny rapport från Arbetsförmedlingen kommit som visar på fortsatt stor efterfrågan på speciallärare och specialpedagoger. Generellt sett är lärare eftertraktade på arbetsmarknaden, men också utbildade speciallärare/specialpedagoger i hela Sverige. Väljer man att läsa vidare efter sin lärarexamen på speciallärarprogrammet eller specialpedagogprogrammet kommer det att finnas gott om jobb att söka när man är klar med sin vidareutbildning.

SOMMARKURS: Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7.5 hp

För första gången anordnar Specialpedagogiska institutionen en sommarkurs. Den heter ”Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla” och vänder sig till dig som antingen går lärarutbildning främst inom VAL (Vidareutbildning av lärare) eller liknande, eller arbetar som lärare i skolan och ännu inte har behörighet.

Doktorandutlysningar

Institutionen utlyser ut fyra nya doktoranplatser, en plats inom Forskarskolan i Specialpedagogik - Doktorand i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och under de första skolåren och tre doktorandplatser i Specialpedagogik med olika inriktningar.

Måla i förskolan

Välkommen att anmäla dig till Specialpedagogikens dag 2019

Årets tema är: Lek, musik, bild och kreativ lek. Vilken plats kan dessa få inom specialpedagogiken?