Forskarskolans organisation
Sven Bölte, Mara Westling Allodi, Henrik Danielsson, Jenny Wilder, Mats Granlund.

Forskarskolan har fått medel från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) för att under perioden 2018-2021 erbjuda en forskarutbildning i specialpedagogik, i samarbete med Karolinska Institutet, Jönköping University och Linköpings universitet.

Forskarskolans olika lärosäten rekryterar under 2018 upp till 10 doktorander som deltar i forskarskolans verksamhet. Kurserna inom forskarskolan kommer att annonseras och kunna sökas av flera doktorander. På Stockholms universitet arbetar Mara Westling Allodi och Jenny Wilder med forskarskolan och flera forskare i specialpedagogik kommer att involveras som handledare och lärare.

Forskarskolan rekryterar doktorander med specialpedagogisk bakgrund, och knyter deras studier till existerande forskningsmiljöer och multidisciplinära projekt i samarbete med Karolinska Institutet, Jönköping University, Linköpings universitet och Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)