Nya publikationer/avhandlingar

De flesta publikationer i form av artiklar, forskningsrapporter, doktorsavhandlingar m.m. som publiceras av institutionens forskare hittar du i publikationsdatabasen DIVA, som administreras av Stockholms universitets bibliotek. Från och med 2007 finns de som Open Access med länkar till fulltext.

Äldre publikationer/avhandlingar

År 2008 övergick lärarutbildningarna vid Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) till Stockholms universitet och man bildade flera nya institutioner, bl.a. Specialpedagogiska institutionen. De innebär att om du söker äldre publikationer finns de registrerade under Lärarhögskolan i Stockholm.

Specialpedagogiska institutionen förvaltar även ett antal avslutade publikationsserier, med till stor del specialpedagogiskt innehåll från Lärarhögskolan i Stockholm:

  • Rapportserien ”Individ, omvärld och lärande/Forskning”
  • Magisteruppsats i pedagogik
  • Specialpedagogisk kunskap
  • Självständigt arbete

Låna eller köpa en avhandling

Alla avhandlingar som publiceras idag finns att ladda ner som fulltext genom DIVA men vill du hellre låna ett exemplar, nytt eller äldre, vänder du dig till ditt närmaste bibliotek eller Stockholms universitets bibliotek med din förfrågan. Vill du köpa ett eget exemplar vänder du direkt till författaren.