Koordinator: Mara Westling Allodi

Studierrektor för forskarutbildningen: Jenny Wilder

Ekonomi: Isolina Kjellin

Kursadministratör: Carolina Ejdne