Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Åhörarkopior från Specialpedagogikens dag

Fritidshemmen tas inte på allvar

Intervju i Lärarnas tidning med Malin Rohlin, universitetslektor på Specialpedagogiska institutionen.

Kursval inför HT15

Informationen är till dig som blev antagen till lärarprogrammet till och med vårterminen 2011. Du ska göra ditt val mellan den 16 mars och den 15 april 2015.