Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
International Electronic Journal of Elementary Education

Aktuell forskning om Autism Spectrum Disorders

Nytt nummer ute av International Electronic Journal of Elementary Education

Professor Mara Westling Allodi

Stöd till extremt prematurfödda barn

Mara Westling Allodi har beviljats nya forskningsmedel på drygt 3 miljoner från utlysningen om samverkan mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting. Projektet har som mål att utveckla metoder för tidig intervention för extremt tidigt födda barn och deras familjer. Tidiga insatser för denna grupp förväntas minska förekomsten av allvarligare skolsvårigheter samt stimulera utveckling av en bättre anpassad specialpedagogik för denna grupp elever.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Sjalvstandigt arbete