Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Skolkommissionen vill sprida effektiva arbetssätt

Resurser till elevhälsan och undervisning i utsatta skolor och spridning av forskningsbaserade metoder kring särskilt stöd. Dessa är några av Skolkommissionens förslag som gynnar elever som har svårt att klara skolan, anser Mara Westling Allodi professor i Specialpedagogik vid Stockholms universitet.

Karin Stenlund, forskare vid Specialpedagogiska institutionen

Disputation: Läsutveckling under mellan- och högstadiet

I en ny avhandling i specialpedagogik beskriver och analyserar forskaren Karin Stenlund läsfärdigheterna hos en grupp mellanstadieelever samt deras läsutveckling från början av mellan- till slutet av högstadiet.

Universitetslektor Hanna Hau, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Forskning om ungdomar som dömts för brott och deras skolgång

Hanna Hau är legitimerad psykolog och disputerade i psykologi vid Stockholms universitet 2010. Sedan augusti 2016 är hon anställd som universitetslektor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen. I sin avhandling, "Swedish young offenders in community-based rehabilitative programmes – patterns of antisocial behaviour, mental health, and recidivism", samlade Hanna in självrapporterade data från ungdomar som dömts för olika typer av brott och deltog i olika former av påverkansprogram. Detta i samarbete med ett 70-tal kommuner över hela Sverige. En av slutsatserna i avhandlingen var att de ungdomar som deltog i programmen hade vitt skilda behov men att detta inte påverkade vilken typ av insatser de fick från socialtjänstens sida inom ramen för sin påföljd.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Sjalvstandigt arbete