Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Universitetslektor Heidi Selenius, Specialpedagogiska institutionen

Forskning inom rättspsykiatrin

Heidi Selenius är utbildad speciallärare vid Åbo Akademi i Finland. Hon har disputerat med avhandlingen ”Dyslexia and risk of future violence in forensic psychiatric patients” vid Stockholms universitet. Efter avhandlingsarbetet har Heidi fortsatt med forskning inom rättspsykiatrin och bland annat arbetat med ett projekt om kvinnor och riskbedömning för framtida våld. Forskning om kvinnor vårdade inom rättspsykiatrin är eftersatt. Det behövs mera kunskap om hur man kan minska risken för framtida våld bland kvinnor.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Sjalvstandigt arbete