Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Vikten av barns tidiga språkutveckling

I en avhandling med titeln ”Children’s vocabulary development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills” har Christine Cox Eriksson utforskat den tidiga ordförrådsutvecklingen hos flera hundra svenska barn i åldrarna 12–30 månader.

Alla speciallärarutbildningar granskade

Åhörarkopior från David Mitchells öppna föreläsning

Den 9:e oktober höll professor David Mitchell en öppen föreläsning  om inkluderande undervisning. Nu kan du ladda hem åhörarkopior från föreläsningen.