Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Öppettider i Jul

Studentexpeditionen har öppet som vanligt helgfri måndag till torsdag  9.00-11.00 och 14.00-15.00 samt helgfri fredag 9.00-11.00.

Tisdag 30/11 är öppettiderna 9.00-12.00.

Samtliga studentutrymmen på Frescati hagväg 9b och 10 är stängda 22/12 till och med 6/1.

Kompetensutveckling: Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Under vårterminen 2015 kommer Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet på uppdrag av Skolverket erbjuda två kurser motsvarande tre heldagar i syfte att stödja implementeringen av Allmänna råd i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Vikten av barns tidiga språkutveckling

I en avhandling med titeln ”Children’s vocabulary development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills” har Christine Cox Eriksson utforskat den tidiga ordförrådsutvecklingen hos flera hundra svenska barn i åldrarna 12–30 månader.

Alla speciallärarutbildningar granskade