Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Utlysning av medel från CKVO:s rörliga resurs 2015

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder, respektive Socialpedagogik, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Intervju med Joacim Ramberg, fil. dr, i specialpedagogik

Hur organiserar de svenska gymnasieskolorna de specialpedagogiska resurserna? I filmen berättar Joacim om sin forskning.

Se föreläsningar från Specialpedagogikens dag

Den 25 mars hölls Specialpedagogikens dag och UR var där och filmade delar av dagen. Nu kan du se föreläsningarna på UR Play.