Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Närvaroregistering

Närvaroregistering av programstudenter  i specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet sker mellan 9.30-10.00 den 28/8.

Masteruppsats i specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik

Sara Backström Lindeberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, är den första masterstudenten som skrivit en uppsats på 30 hp i ämnet specialpedagogik.

Förbjudet område? Utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns behov i skola och förskola

Artikel av Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik, publicerat i Socialmedicinsk tidskrift.