Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Utlysning av CKVO:s rörliga resurs

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder respektive Socialpedagogik, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Att stötta elever med ADHD

Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter. Därför inför regeringen nu nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogexamen. Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2018. Det innebär att utbildningar som startar hösten 2018 kommer innehålla den nya kunskapen.

Forskarskola i Specialpedagogik

Stockholms universitet har fått medel för att koordinera en forskarskola i specialpedagogik med medsökande lärosäten Jönköping University, Karlstad och Linköpings universitet samt Karolinska institutet, med medverkan av internationella samarbetspartners.

Nyheter

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM