Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar. Specialpedagogikens dag är kostnadsfri och öppen för alla.

Årets tema är "Nyanlända", med föreläsare från Nya Zeeland, USA och flera svenska lärosäten, samt representanter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Länsstyrelsen.