Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Kartläggning av särskilt stöd och tidiga insatser. Fallstudier av internationella utbildningssystem.

Inom ramen för kursen ”Områdesöversikt över internationell forskning”, i masterprogrammet i specialpedagogik, genomförde en grupp studenter under höstterminen 2015 olika fallstudier av särskilt stöd och tidiga insatser i 9 olika utbildningssystem/länder på uppdrag av 2015 års Skolkommission.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Sjalvstandigt arbete