Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Alla speciallärarutbildningar granskade

Åhörarkopior från David Mitchells öppna föreläsning

Den 9:e oktober höll professor David Mitchell en öppen föreläsning  om inkluderande undervisning. Nu kan du ladda hem åhörarkopior från föreläsningen. 

Val inom lärarprogrammet Vt 2015

Från den 15 september är det dags för dig som antagits till lärarprogrammet HT01-VT11 att göra ditt kursval inför Vt15.