Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Ina-Lill Matson, foskare i Specialpedagogik vid Stockholms universitet

Disputation: Vad tycker politiker, lärare och föräldrar om implementeringen av en "skola för alla"?

I en ny avhandling i specialpedagogik av Inga-Lill Matson prövas om dagens skola är en skola för alla. Enligt Salamancadeklarationen är inkludering och inkluderande undervisning det effektivaste sättet att bygga ett integrerat samhälle, att bekämpa diskriminerande attityder och att åstadkomma skolundervisning för alla. Det innebär att elever bör gå tillsammans och att inga elever går i separata klasser eller grupper. Dock har vi i Sverige olika skolformer för elever med eller utan utvecklingsstörning.

Universitetslektor Liselott Kjellmer, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Språkutveckling, språklig sårbarhet och språkstörning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lisen Kjellmer är universitetslektor i specialpedagogik och arbetar sedan augusti 2016 på Specialpedagogiska institutionen.I grunden är hon legitimerad logoped och har arbetat med barn som har språksvårigheter i över 20 år, senast vid Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Stockholm där hon deltog i utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn.

Skolkommissionen vill sprida effektiva arbetssätt

Resurser till elevhälsan och undervisning i utsatta skolor och spridning av forskningsbaserade metoder kring särskilt stöd. Dessa är några av Skolkommissionens förslag som gynnar elever som har svårt att klara skolan, anser Mara Westling Allodi professor i Specialpedagogik vid Stockholms universitet.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Sjalvstandigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM