Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Vill du göra fältarbete i ett utvecklingsland?

MFS är ett Sida-finansierat resestipendium som riktar sig till dig som har ett internationellt intresse och som vill samla in material till ett examensarbete eller motsvarande under minst 8 veckor i ett utvecklingsland.

Video: Symposium med Samuel L. Odom

Inom ramen för ett forskningssamarbete mellan Specialpedagogiska Institutionen och Frank Porter Graham Child Development Institute finansierat av STINT organiserade Specialpedagogiska institutionen på ett symposium 19 februari.

Omexaminationer i lärarprogrammet – Kurs UQ201A och UQ202A

Ni som har restuppgifter kvar inom kurserna UQ201A och UQ202A i lärarprogrammet Flärp/Blärp och LÄRAA och LÄRAB, kontaktar Jenny Stoltz på jenny.stoltz@specped.su.se för att få veta hur ni ska avsluta kurserna.