Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Jenny Wilder

Forskning om intellektuell funktionsnedsättning

Jenny Wilder är universitetslektor och docent i specialpedagogik. Hennes forskning har framförallt fokuserat på personer som har intellektuell funktionsnedsättning och deras livssituation, med fokus på lärande och delaktighet. I sin forskning har barnperspektivet ställts i centrum och över tid har forskningen fått ett brett spektrum.

Specialpedagogikens dag 2017

Välkommen till Specialpedagogikens dag, med tema "Språkstörning". Under dagen får du möjlighet att ta del av aktuell forskning inom området. Årets utländska gästföreläsare är Julie Dockrell från Institute of Education, University College London, som berättar om olika insatser för språkstöttning i förskola och skola.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Sjalvstandigt arbete