För att kunna läsa kurser inom Speciallärarprogrammet eller Specialpedagogprogrammet måste du uppfylla förkunskapskraven. Om du har särskilda skäl kan undantag göras, men då måste du ansöka om dispens från förkunskapskraven för att kunna läsa vidare inom våra program. Ansökan skickas till institutionen där du anger vilka särskilda skäl du har och varför du inte uppfyller kraven.

Kurs två
Förkunskapskravet för den andra kursen inom Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet är att minst 15 hp ska vara godkända från den första kursen; ”Specialpedagogik som tvärvetenskap”.

Kurs tre
För att få börja på kurs tre krävs det att samtliga föregående delkurser ska vara godkända.