Erasmus

Genom Erasmusprogrammet kan du studera 3-12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte som har avtal med Specialpedagogiska institutionen. Kravet för att studera genom Erasmus är att du kan tillgodoräkna dig studierna vid Stockholms universitet när du kommer hem. Under utlandsvistelsen får du behålla dina studiemedel och har dessutom rätt till Erasmusstipendium.

För att delta i Erasmus måste du:

 • vara inskriven vid Stockholms universitet,
 • ha fullföljt minst ett års akademiska studier,
 • kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i din examen från Stockholms universitet,
 • studera 3-12 månader vid värduniversitetet.

Mer om utbytesstudier vid Stockholms universitet
Centrala utbytesavtal och nätverk, Minor Field Studies, North2north

Utbytesländer: Departmental Agreements and Networks

Ansökan om utbytesstudier

Ansökan till utbytesplatser vid Specialpedagogiska institutionen görs två gånger per år,
den 1 april för studier under höstterminen och den 1 oktober för studier under vårterminen.

Följande uppgifter ska ingå i din ansökan:

 • En kort presentation av dig själv
 • Studiemeriter
 • Redogörelse av dina språkkunskaper
 • Motivering till din ansökan
 • Önskemål om utbytesuniversitet, gärna två alternativ - ett förstahandsval och ett andrahandsval
 • Vilken termin/tidpunkt för utbytesstudier ansökan avser
 • Preliminärt kursval
 • Namnunderskrift med ort och datum

Ansökan skickas till

Internationell koordinator
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm