Detta ger en mer flexibel väg och öppnar upp för fler studenter att ta en masterexamen i specialpedagogik. För dig som har en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen blir det nu smidigare att ta en masterexamen.

Kursinnehåll

Obligatoriska kurser

 • Masterkurs i specialpedagogik - Specialpedagogikens historiska och teoretiska grund 15 hp, (startar HT20)
  Kursen utgår från två centrala teman – specialpedagogiken ur ett historiskt perspektiv och specialpedagogikens teoretiska grunder. Den behandlar bland annat den historiska utvecklingen vad gäller förståelsen för funktionsnedsättning och den historiska bakgrunden till samtida policy inom utbildnings- och funktionsnedsättningsområdet. Kursen ger också en inblick i vilka likheter och skillnader som finns i olika teoretiska utgångspunkter inom specialpedagogiken.

  Ansökan via: www.antagning.se
   
 • Masterkurs i specialpedagogik - Specialpedagogik i policy och praktik
  15 hp (startar VT21)
  Kursen utgår från två centrala teman - inkludering inom policy och praktik respektive specialpedagogiska synsätt och deras betydelse för praktiken. Kursen behandlar bland annat de grundläggande principerna för inkludering och det vetenskapliga stödet för och emot inkluderande undervisning. Den ger också inblick i olika former av specialpedagogiska utredningar och insatser och deras vetenskapliga grund.
   
 • Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik, 7,5 hp (startar prel HT21)
 • Vetenskaplig metod inom specialpedagogik, 15 hp (startar prel VT22)
 • Självständigt arbete, 30 hp

Övriga kurser

 • Valbar metodkurs på avancerad nivå, 7,5 hp
 • Valbara kurser från fastställd lista, 15 hp
 • Valfria kurser, 15 hp

___________________________________________________________________

 
För dig som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen

För den som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen kan komplettera den med att läsa nedanstående kurser och därmed ta ut en Masterexamen i specialpedagogik.

 • Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik, 7,5 hp (startar prel HT21)
 • Vetenskaplig metod inom specialpedagogik, 15 hp (startar prel VT22)
 • Självständigt arbete, 15 hp

___________________________________________________________________

De studenter som är antagna till det gamla masterprogrammet har fått information om hur de kan avsluta sina studier under programmets nedläggningsperiod.

Kontakt

Har du frågor kontakta vår studievägledare, studievagledare@specped.su.se