Fristående kurser i specialpedagogik - som del i en kandidatexamen

Kurser i specialpedagogik kan ingå som en del i din kandidatexamen, där du väljer ett annat huvudämne och kombinerar det med dina högskolepoäng du läst inom specialpedagogik.

Speciallärarexamen, 90 hp

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för verksamma lärare som leder till en examen som speciallärare med inriktning mot matematikutveckling, språk-skriv-läs-utveckling, dövhet-hörselskada, synskada eller utvecklingsstörning.

Specialpedagogexamen, 90 hp

Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för verksamma lärare som leder till examen som specialpedagog.

Masterexamen i specialpedagogik, 120 hp

Masterprogram i specialpedagogik ges på avancerad nivå och syftar till en fördjupad kompetens i specialpedagogik och att förbereda för fortsatta studier på forskarnivå i specialpedagogik eller annat relevant ämne. (Här finns två olika masterprogram att välja på)

Doktorsexamen i specialpedagogik, 240 hp

Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års studier på heltid och avslutas med en doktorsexamen. Det går också bra att läsa till en licentiatexamen, vilken omfattar två års studier på heltid. Totalt omfattar utbildningen 240 hp och består av en kursdel (90 hp) och en avhandlingsdel (150 hp). För licentiatexamen gäller 45 hp resp. 75 hp.