Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor relaterat till hur dessa behandlats under olika utbildningspolitiska epoker samt hur de behandlas i aktuella nationella och internationella dokument. Vidare behandlas begreppen integrering - segregering, inkludering, delaktighet, normalitet, social och pedagogisk differentiering på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Det pedagogiska ledarskapet diskuteras i relation till det specialpedagogiska uppdraget. Begreppen elevhälsoteam, åtgärdsprogram och individuell utvecklingsplan belyses. I kursen ingår att planera, genomföra och analysera intervjuer. Kursen behandlar bland annat begreppen integrering-segregering, inkludering och normalitet samt olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor under olika utbildningspolitiska epoker.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Kontakt

Kursansvarig UQ20UU 100%: Elisabeth Lundström - elisabeth.lundstrom@specped.su.se
Kursansvarig UQ20UU 50%: Liz Adams Lyngbäck -
Kursadministratör: Lini Yin Olofsson - lini.yin-olofsson@specped.su.se


Översiktligt schema

VT 2018

UQ20UU, 100% för förskoleinriktningen: Kommer längre fram.

UQ20UU, 50%, för övriga inriktningar: Länk till kursens schema i TimeEdit