Kursen UQ004V samläser med kursen "Specialpedagogik-yrkeslärarexamen" kurskod UQ004K. 
Specialpedagogik - yrkeslärarexamen

Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika teoretiska utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för alla elevers rätt till delaktighet och lärande lyfts fram. I fokus ställs skolans ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas funktionsnedsättningar samt hur undervisningens organisering kan få konsekvenser för exkludering och inkludering.

Kursen behandlar vikten av samverkan mellan lärare, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper, för att kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl individnivå som på skol- och samhällsnivå. Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser belyses. Kursen orienterar om pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda elever olika möjligheter att lära och utvecklas.

Översiktligt schema
 

Under HT2018 ges kurserna UQ004K och UQ004V terminsdel CD

Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit
 

Kursstart

Kursstart sker på Mondo. Kursbeskrivning läggs på Mondo, dvs. tillgänglig efter registrering.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Kontakt

Kursansvarig ht-18: Marie Ohlin Lohmann - marie.ohlin-lohmann@specped.su.se
Kursadministratör ht-18: Jovana Martic - jovana.martic@specped.su.se