Specialpedagogiska institutionen medverkar i lärarprogrammen vid Stockholms universitet genom att ge kurser i ämnet specialpedagogik, Allmänt utbildningsområde (AUO) och specialiseringar på grund- och avancerad nivå.

Övriga pågående lärarprogramskurser

Civilingenjör/Lärare

Forskar-KPU