Specialpedagogiska institutionen ger följande kurser inom de olika lärarprogrammen:

 

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

Vidareutbildning av lärare (VAL)

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Civilingenjör och lärare

Kompletterande pedagogisk utbildning

Kurser inom äldre lärarprogram

________________________________________________________________

Sommarkurs i Specialpedagogik - sommaren 2020

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla