Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning

Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning, 90 hp

Lärarlyftet II riktar sig till anställda lärare med en lärarexamen. När du genomgått denna utbildning med godkända resultat blir du behörig att arbeta som speciallärare. Se ytterligare information i Behörighetsordningen (2011:326).

Specialpedagogiska institutionen har fått uppdraget av Skolverket att ansvara för denna kurs inom Lärarlyftet II. Utbildningen ges på avancerad nivå och erbjuder olika specialiseringar, innefattande fyra kurser om totalt 90 hp, varav 45 hp inom vald specialisering. Det självständiga arbetet omfattar 15 hp inom vald specialisering.

Ansökan till höstens kursstart (2018)

Sökbarra inriktningar HT18 : Språk, skriv- läsutveckling samt Utvecklingsstörning

Ansökningsperiod: 15 mars- 16 april, 2018
Ansökan gör via Antagning.se

Observera att du måste få din utbildning godkänd av din huvudman innan du kan söka.
Huvudmannens godkännandeblankett (100 Kb)

Webbregistrering HT18:

fredag 10 augusti-fredag 17 augusti 2018

Första registrering HT18
För du som är antagen för våra kurser HT18, måste du webbregistrera dig för att behålla din plats på kursen. I välkomstmailet finns all information för webbregistreringen. Du kommer att få ett välkomstmail från oss den 10 augusti 2018 till den e-postadress som du angav när du sökte kursen på www.antagning.se

OBS! Om dig inte registrerat dig senast detta datum förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

 

Fortsättningsregistrering HT18
För er som kommer att fortsätta studier HT18, behöver ni registrerar er via Webbregistrering. I välkomstmailet finns all information för webbregistreringen.

OBS! Omregistrering på kurs kan du inte göra via webben. Vänligen kontakta kursadministratör för hjälp med omregistrering på kurs.

Översiktligt schema HT18

Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap (Lärarlyftet), 30 hp

HT 2018 UQ1SLY helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser (Lärarlyftet), 30 hp

HT 2018 UQ2LYR halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2018 UQ2LYD halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2018 UQ2LYU halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning (Lärarlyftet), 15 hp

HT 2018 UQ3SLY helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2018 UQ3SLY halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 4: Självständigt arbete(Lärarlyftet), 15 hp

HT 2018 UQ4SLY helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

_________________________________________________________________________

Målgrupper

  • Lärare eller förskollärare (i vissa fall även fritidspedagoger) som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärsko­lan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna,
  • Lärare (i vissa fall även fritidspedagoger) som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörig­het att undervisa som lärare i specialskolan,
  • Lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få be­driva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen
  • anställda inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

För två av speciallärarutbildningens specialiseringar krävs dessutom följande för att ingå i målgruppen:

  • För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning  i  svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom hög­skoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.
  • För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matema­tik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet matematik eller inom eller inom kunskapsområ­det matematikutveckling.

Validering: Tillgodoräknande av tidigare studier/yrkeserfarenhet

Ditt deltagande i utbildningen ska leda till en Speciallärarexamen mot någon av de specialiseringar vi erbjuder. Genom en valideringsprocess som sker i början av den första terminen kommer du få möjlighet att eventuellt tillgodoräkna dig tidigare studier och/eller yrkeserfarenhet. På så sätt kan din väg till behörighet bli kortare.

_________________________________________________________________________

Mer information och kontakt

Jari Linikko, studierektor, jari.linikko@specped.su.se

Frida Hager, studievägledare, frida.hager@specped.su.se

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete
VFF
Speciallärare Magnus Lundqvist

Magnus Lundqvist har siktet inställt på specialundervisning

Tillsammans med arbetsgivaren kom Magnus Lundqvist fram till att utbildning inom Lärarlyftet II är en långsiktig lösning för att bli behörig speciallärare. Med egen erfarenhet av funktionsvariation är Magnus både en resurs och mentor för elever i skolan.