Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning

Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning, 90 hp

Lärarlyftet II riktar sig till anställda lärare med en lärarexamen. När du genomgått denna utbildning med godkända resultat blir du behörig att arbeta som speciallärare.

Specialpedagogiska institutionen har fått uppdraget av Skolverket att ansvara för denna kurs inom Lärarlyftet II. Utbildningen ges på avancerad nivå och erbjuder olika specialiseringar, innefattande fyra kurser om totalt 90 hp, varav 45 hp inom vald specialisering. Det självständiga arbetet omfattar 15 hp inom vald specialisering.

Öppen för sen anmälan

15 juli öppnar sen anmälan för utbildningar där det kan finnas platser kvar.

Ansökan görs via antagning.se

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket (se nedan) - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett:  Huvudmannens godkännande (Lärarlyftet) (102 Kb)

____________________________________________________________________

Utbildningen riktar sig till dig som är...

  • Lärare eller förskollärare (i vissa fall även fritidspedagoger) som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärsko­lan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna,
  • Lärare (i vissa fall även fritidspedagoger) som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörig­het att undervisa som lärare i specialskolan,
  • Lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få be­driva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen
  • Anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Behörighet

För att få delta i Lärarlyftet ska du vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

För alla inriktningar krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

För behörighetskrav på de olika inriktningarna, se specifik kurssida (länk nedan).

Inriktningar:

Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada (50%)
Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (50%)
Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (100%)
Speciallärarutbildning: Specialisering mot utvecklingsstörning (50%)

På dessa sidor hittar du all information om programmet och de kurser som ingår, med aktuellt schema, litteraturlista och kursbeskrivningar.

____________________________________________________________________

Mer information och kontakt

Jari Linikko, studierektor, jari.linikko@specped.su.se

Joel W. Abdelmoez, kursadministratör, joel.w.abdelmoez@specped.su.se

Kristina Salenstedt Linder, studievägledare, kristina.salenstedt.linder@specped.su.se

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Dagens schema - alla kurser
VFF