Speciallärarprogrammet syftar till att ge både professionell och akademiskt kompetens. Varje kurs i programmet planeras därför utifrån dubbla progressioner, dvs. en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet. Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår också och genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter i olika skolformer.

Programmets upplägg

Varje kurs innehåller både individuellt och kollektivt arbete i studentarbetslag där man bearbetar och fördjupar sig i olika uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion och gensvarsarbete. Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination.

Webbregistrering HT18:

fredag 10 augusti-fredag 17 augusti 2018

Första registrering HT18
För dig som är antagen för våra kurser HT18, måste du webbregistrera dig för att behålla din plats på kursen. I välkomstmailet finns all information för webbregistreringen. Du kommer att få ett välkomstmail från oss den 10 augusti 2018 till den e-postadress som du angav när du sökte kursen på www.antagning.se

OBS! Om du inte registrerat dig senast detta datum förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

 

Fortsättningsregistrering HT18
För er som kommer att fortsätta studier HT18, behöver ni registrerar er via Webbregistrering. I välkomstmailet finns all information för webbregistreringen.

OBS! Omregistrering på kurs kan du inte göra via webben. Vänligen kontakta kursadministratör för hjälp med omregistrering på kurs.

Översiktligt schema HT18 HT18

Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp

HT 2018 UQ1SPL helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2018 UQ1SPL halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, 30 hp

HT 2018 UQ2SPR halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2018 UQ2DOV halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2018 UQ2UTV halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2018 UQ2MAT halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2018 UQ2SYN halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning, 15 hp

HT 2018 UQ3SPL helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2018 UQ3SPL halvlfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 4: Självständigt arbete, 15 hp

HT 2018 UQ4SPL helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Studietakt

Studietakten motsvarar halvfart för samtliga inriktningar förutom Språk-, skriv- och läsutveckling som ges både på halv- och helfart. I praktiken innebär halvfart att studerande behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier. För studier på helfart är de campusförlagda tillfällena ungefär varannan vecka under kurs 1.

Utbildningarna som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5-6 (10-12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Dessa är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 1-4 medan termin 5 och 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Mondo. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

Mondo - digital lärplattform

Den kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Tillgodoräknande

Studerar du vid Stockholms universitet och har läst en kurs i specialpedagogik vid något annat lärosäte, och anser att du därmed har tillgodogjort dig innehållet i någon av kurserna på Specialpedagogiska institutionen, kan du ansöka om ett tillgodoräknande.

Kontakt

Kursadministratör: Lini Yin Olofsson - lini.yin-olofsson@specped.su.se