Preliminärt schema HT20

Publiceras inom kort. Kursen läses tillsammans med UQ1SPL, vars schema återfinns här: Länk till kursens schema i TimeEdit

Ansökan

Ansökan görs via antagning.se

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket (se nedan) - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
Ansökningsperiod: 16 mars-15 april 2020

Blankett:  Huvudmannens godkännande (Lärarlyftet) (102 Kb)

Behörighet

Krävs avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen, som krävs för att få undervisa i grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna enligt förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (SFS 2011:326).

Även fritidspedagoger eller motsvarande som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet.

Kursplan och litteraturlista

Kursplan och litteraturlista är under revidering och kommer att publiceras i juni, 2020.

Mer information och kontakt

Jari Linikko, studierektor, jari.linikko@specped.su.se

Joel W. Abdelmoez, kursadministratör, joel.w.abdelmoez@specped.su.se