Kursbeskrivning

Beskrivning av utbildningen mot syn (uppdaterad 2017-09-25) (406 Kb)

Studietakt

VT 2018: 100% GES EJ
HT 2018:   50%
VT 2019:   50%
HT 2019: 100%

Undervisningsform

Utbildningen ges delvis på distans med stöd av nätbaserad lärplattform. Det förekommer 20-24 campusträffar (dvs. tio till tolv träffar à 2 dagar) per termin under kurs 1, 3 och 4 samt 10-12 campusträffar (dvs. sex till tio träffar à 2 dagar) under kurs 2.

Startdatum

 

Schemastruktur

Campusträffar äger huvudsakligen rum måndag-tisdag under den första terminen. Träffar i studentarbetslag sker i överenskommelse med gruppens medlemmar. Dessa är oftast nätbaserade.

Ansökan

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett:  Huvudmannens godkännandeblankett (72 Kb)
Ansökningsperiod: 2017-09-15 till 2017-10-16.
Urval: Lottning

Anmälningskod: SU-66137


Mer information och kontakt

Jari Linikko, studierektor, jari.linikko@specped.su.se