Preliminärt schema HT20

Publiceras inom kort. Kursen läses tillsammans med UQ1SPL, vars schema återfinns här: Länk till kursens schema i TimeEdit

Ansökan

Ansökan görs via antagning.se

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket som kommer läggas upp här inom kort - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
Ansökningsperiod: 16 mars-15 april 2020

Blankett:  Huvudmannens godkännande (Lärarlyftet) (102 Kb)

Behörighet

Krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

Även fritidspedagoger eller motsvarande som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet, som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan.

Kursplan och litteraturlista

Kursplan och litteraturlista är under revidering och kommer att publiceras i juni, 2020.

Mer information och kontakt

Jari Linikko, studierektor, jari.linikko@specped.su.se

Joel W. Abdelmoez, kursadministratör, joel.w.abdelmoez@specped.su.se