Speciallärarprogram

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen, arbetar som lärare och vill vidareutbilda dig till Speciallärare.

Information i samband med Covid-19
I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

Ansökan till HT2020

Observera att vi har ny ansökningsperiod från och med 2020.

Ansökningsperiod: 17 februari - 16 mars

Länk till ansökan - Lista över alla inriktningar

Preliminärt schema HT20

Observera att detta bara är menat för att ge förståelse om hur mycket undervisning och ungefär när undervisningen sker under HT20! Exakt schema publicerar senast en månad innan kursstart.

Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp

HT 2020 UQ1SPL helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2020 UQ1SPL halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, 30 hp

HT 2020 UQ2SPR halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2020 UQ2UTV halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2020 UQ2DOV halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2020 UQ2MAT halvfart: Kursen ges vid MND, schema i TimeEdit

Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning, 15 hp

HT 2020 UQ3SPL helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2020 UQ3SPL halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 4: Självständigt arbete, 15 hp

HT 2020 UQ4SPL/UQ4SLY: Länk till kursens schema i TimeEdit

*********************

Speciallärarprogrammet syftar till att ge både professionell och akademiskt kompetens. Varje kurs i programmet planeras därför utifrån dubbla progressioner, dvs. en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet. Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår också och genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter i olika skolformer.

Programmets upplägg

Varje kurs innehåller både individuellt och kollektivt arbete i studentarbetslag där man bearbetar och fördjupar sig i olika uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion och gensvarsarbete. Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination.

Studietakt

Studietakten motsvarar halvfart för samtliga inriktningar förutom Språk-, skriv- och läsutveckling som ges både på halv- och helfart. I praktiken innebär halvfart att studerande behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier. För studier på helfart är de campusförlagda tillfällena ungefär varannan vecka under kurs 1.

Utbildningarna som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5-6 (10-12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Dessa är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 1-4 medan termin 5 och 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Athena. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

Scheman

Scheman för samtliga kurser inom speciallärarprogrammet, innevarande och föregående termin finns här: Samtliga scheman.

Athena - digital lärplattform

Den kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Tillgodoräknande

Studerar du vid Stockholms universitet och har läst en kurs i specialpedagogik vid något annat lärosäte, och anser att du därmed har tillgodogjort dig innehållet i någon av kurserna på Specialpedagogiska institutionen, kan du ansöka om ett tillgodoräknande.

Kontakt

Kursadministratör: Joel W. Abdelmoez - joel.w.abdelmoez@specped.su.se

Studievägledning

Studierektorer

Övrig studieinformation

 

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

PROGRAMMETS KURSER

Kurs 1 och 3 är gemensamma för alla.
Kurs 2 och 4 är riktade mot respektive specialisering. För mer information se respektive kursplan.

Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap
Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser
Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning
Kurs 4: Självständigt arbete

Dagens schema - alla kurser