Speciallärarprogrammet syftar till att ge både professionell och akademiskt kompetens. Varje kurs i programmet planeras därför utifrån dubbla progressioner, dvs. en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet. Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår också och genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter i olika skolformer.

Programmets upplägg

Varje kurs innehåller både individuellt och kollektivt arbete i studentarbetslag där man bearbetar och fördjupar sig i olika uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion och gensvarsarbete. Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination.

Ansökan till HT2019

Ansökningsperiod: 15 mars - 15 april, 2019

Ansökan gör via Antagning.se

 

Sökbara inriktningar HT19:

dövhet eller hörselskada,

matematikutveckling,

språk-,skriv- och läsutveckling

utvecklingsstörning

(Obs! Specialisering mot synskada ges inte HT19, ska ges HT20)

 

Översiktligt schema VT19

Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp

VT 2019 UQ1SPL halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, 30 hp

VT 2019 UQ2SPR helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit Specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling

VT 2019 UQ2SPR halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit Specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling

VT 2019 UQ2DOV halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit Specialisering mot dövhet eller hörselskada

VT 2019 UQ2UTV halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit  Specialisering mot utvecklingsstörning

VT 2019 UQ2MAT halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit  Specialisering mot matematikutveckling

VT 2019 UQ2SYN halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit Specialisering mot synskada

Kurs 4: Självständigt arbete, 15 hp

VT 2019 UQ4SPL halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

 

Preliminära undervisningsveckor för HT19

UQ1SPL 100%
v. 36 onsdag- torsdag UPPSTART
v. 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 3 måndag-tisdag

UQ1SPL 50%
v. 36 onsdag- torsdag UPPSTART
v. 36 fredag                                          

v. 39, 42, 45, 48, 2 torsdag-fredag

Studietakt

Studietakten motsvarar halvfart för samtliga inriktningar förutom Språk-, skriv- och läsutveckling som ges både på halv- och helfart. I praktiken innebär halvfart att studerande behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier. För studier på helfart är de campusförlagda tillfällena ungefär varannan vecka under kurs 1.

Utbildningarna som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5-6 (10-12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Dessa är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 1-4 medan termin 5 och 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Mondo. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

Mondo - digital lärplattform

Den kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Tillgodoräknande

Studerar du vid Stockholms universitet och har läst en kurs i specialpedagogik vid något annat lärosäte, och anser att du därmed har tillgodogjort dig innehållet i någon av kurserna på Specialpedagogiska institutionen, kan du ansöka om ett tillgodoräknande.

Kontakt

Kursadministratör: Lini Yin Olofsson - lini.yin-olofsson@specped.su.se