Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrum-tillstånd

Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys

7,5 hp · Avancerad nivå · Kurskod: UQBA03 (kursen ingår i Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd)

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap inom tillämpad beteendeanalys vad gäller dess metoder, bidrag till välbefinnande av barn och unga med autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Den beteendeanalytiska begreppsapparaten, med koppling till aktuell forskning, kommer att behandlas likaså kommunikativt, verbalt, stimulusekvivalens och regelstyrt beteende. Betoningen i kursen kommer att främst ligga på att utveckla ett funktionellt och pragmatiskt förhållningssätt. Forskning och erfarenheter som belyser familjens upplevelser och livssituation introduceras.

Prel.schema VT18

VT18 - Länk till kursens schema i TimeEdit

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson - lise.roll-pettersson@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Forskarskola
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM