Obligatoriska kurser:

___________________________________________________________________

Termin 1 - HT 2017

Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, 7,5 hp

Kurskod: Kurskod: UQBA01 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se   
Kurstid: Period A-B (halvfart)
Länk till kursplan

Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp

Kurskod: PSTB02 (huvudområde psykologi)
Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se  
Kurstid: Period C-D (halvfart)
Länk till kursplan

Länk till kurshemsidan hos Psykologiska institutionen

___________________________________________________________________

Termin 2 - VT 2018

Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys, 7,5 hp

Kurskod: UQBA03 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se    
Kurstid: Period A-B (halvfart)

Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp

Kurskod: ej klar (huvudområde psykologi)
Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se  
Kurstid: Period C-D (halvfart)

Länk till kurshemsidan hos Psykologiska institutionen

___________________________________________________________________

Termin 3 - HT 2018

Evidens granskning och kvalité; kultur och etik 7,5 hp

Kurskod: UQBA05 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se      
Kurstid: Period A-B (halvfart)

Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens 7,5 hp

Kurskod: ej klar (huvudområde psykologi)
Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se  
Kurstid: Period C-D (halvfart)

___________________________________________________________________

Termin 4 - 8, VT 2019 - VT2021

Under termin 4 till och med 8 läser du valbara kurser om 30 hp samt två obligatoriska metodkurser och avslutar med ett examensarbete om 30 hp. Valbara kurser kan läsas inom huvudområdet specialpedagogik eller annan närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte.

Forskningsmetod; Vetenskapsteori och kvantitativ metod 7,5 hp

Kurskod: UQBA08 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
Kurstid:

Examensarbete i Specialpedagogik (15-30 hp)

Kurskod: UQBA09/UQBA10 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
Kurstid: Period A-B (halvfart)

___________________________________________________________________

Kontakt

Programansvarig: Lise Roll Pettersson - lise.roll-pettersson@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se