Programstart inställd vårterminen 2019

Nästa planerade starttermin meddelas i januari 2019

 

Obligatoriska kurser:

___________________________________________________________________

Termin 1 - HT 2017

Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, 7,5 hp

Kurskod: Kurskod: UQBA01 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se   
Kurstid: Period A-B (halvfart)
Länk till kursplan

Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp

Kurskod: PSTB02 (huvudområde psykologi)
Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se  
Kurstid: Period C-D (halvfart)
Länk till kursplan

Länk till kurshemsidan hos Psykologiska institutionen

___________________________________________________________________

Termin 2 - VT 2018

Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys, 7,5 hp

Kurskod: UQBA03 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se    
Kurstid: Period A-B (halvfart)
Länk till kursplan

Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp

Kurskod: PSSP04 (huvudområde psykologi)
Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se  
Kurstid: Period C-D (halvfart)
Länk till kursplan

Länk till kurshemsidan hos Psykologiska institutionen

___________________________________________________________________

Termin 3 - HT 2018

Evidens granskning och kvalité; kultur och etik 7,5 hp

Kurskod: UQBA05 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se      
Kurstid: Period A-B (halvfart)
Länk till kursplan

Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens 7,5 hp

Kurskod: PSSP06 (huvudområde psykologi)
Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se  
Kurstid: Period C-D (halvfart)
Länk till kursplan

Länk till kurshemsidan hos Psykologiska institutionen

___________________________________________________________________

Termin 4 , VT 2019

Under termin 4 läser du valbara kurser 15 hp. Valbara kurser kan läsas inom huvudområdet specialpedagogik eller annan närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte.

___________________________________________________________________

Termin 5 , HT 2019

Forskningsmetod; Vetenskapsteori och forskningsmetod 7,5 hp

Kurskod: UQBA07 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
Kurstid: Period A-D (kvartsfart)
Länk till kursplan

Forskningsmetod; Vetenskapsteori och kvantitativ metod 7,5 hp

Kurskod: UQBA08 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
Kurstid: Period A-D (kvartsfart)
Länk till kursplan

___________________________________________________________________

Termin 6 , VT 2020

Under termin 6 läser du valbara kurser 15 hp. Valbara kurser kan läsas inom huvudområdet specialpedagogik eller annan närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte.

___________________________________________________________________

Termin 7 - 8 , HT 2020 - VT2021

Examensarbete i Specialpedagogik (15-30 hp)

Kurskod: UQBA09 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
Kurstid: (halvfart)
Länk till kursplan

Kurskod: UQBA10 (huvudområde specialpedagogik)
(För dig som redan har ett självständigt arbete på avancerad nivå, minst 15 hp, inom utbildningens huvudområde)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
Kurstid: (halvfart)
Länk till kursplan

___________________________________________________________________

 

Kontakt

Programansvarig: Lise Roll Pettersson - lise.roll-pettersson@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se