Kursen ger en grundläggande orientering om karakteristika för AKK i skolan ur ett historiskt och nutida perspektiv. Forskningsrön och rapporter om användande av AKK i specialpedagogisk undervisning och som personligt kommunikationsstöd studeras.

I kursen behandlas teorier och metoder samt olika AKK-verktyg i en inkluderande verksamhet, med speciell fokus på teckenkommunikation, inkluderande symbolkommunikation.

Kursen innefattar också bedömning och utveckling av elevers möjlighet att kommunicera med hjälp av AKK genom grundläggande observation och dokumentation i elevens lärandemiljö. Den studerande organiserar och genomför även en egen fallstudie där AKK ingår. Erfarenhetsutbyte mellan de studerande är en bärande del i kurs

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

HT 2017: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Inga-Lill Matson - inga-lill.matson@specped.su.se
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se