Kursens fokus ligger på att utveckla pedagogiska strategier, att använda vid behov av specialpedagogiskt stöd i arbetet med barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kreativitetens betydelse och möjligheter studeras i användandet av och utvecklingen av pedagogiska verktyg, digitala och icke-digitala. Kursen knyter an till aktuell forskning och genomsyras av ett kritiskt granskande förhållningssätt.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Översiktligt schema

HT 2017: Länk till kursens schema i TimeEdit.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Liselotte Kjellmer - liselotte.kjellmer@specped.su.se
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se