Fristående kurser

Fristående kurser

Grundnivå

SOMMARKURS: Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla (2020)

___________________________________________________________________

Kurser på engelska

___________________________________________________________________

Avancerad nivå

___________________________________________________________________

Kurser på anvancerad nivå som kan ingå i en ny masterexamen

Länk till mer information om dessa kurser.
Nya fristående masterkurser i Specialpedagogik

  • Specialpedagogikens historia och teoretiska grund (startar HT20)
  • Specialpedagogik i policy och praktik (startar VT21)
  • Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik (startar prel HT21)
  • Vetenskaplig metod inom specialpedagogik (startar prel VT22)
Bokmärk och dela Tipsa
Dagens schema - alla kurser