Kursen kommer att ge dig fördjupad kunskap inom tillämpad beteendeanalys vad gäller dess metoder, begreppsapparat och bidrag till välbefinnande av barn/unga med autism och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Aktuell forskning kommer att behandlas liksom vikten av ett funktionellt och etiskt förhållningssätt. Forskning och erfarenheter som belyser familjens upplevelser och livssituation kommer också att introduceras.      

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

VT 2018: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Lise Roll Pettersson - lise.roll-pettersson@specped.su.se   
Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se