Kursen behandlar aktuell forskning inom området läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra skolsvårigheter. I kursen ges kunskap om genomförande av hur kartläggning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi görs, samt hur man utformar pedagogiska åtgärder i relation till genomförd kartläggning. Lärares erfarenheter från skolpraktiker belyses fortlöpande i relation till den teori som behandlas i kursen.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Översiktligt schema

HT 2017: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Birgitta Herkner - birgitta.herkner@specped.su.se
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se