Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning

Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning, 90 hp

Lärarlyftet II riktar sig till anställda lärare med en lärarexamen. När du genomgått denna utbildning med godkända resultat blir du behörig att arbeta som speciallärare. Se ytterligare information i Behörighetsordningen (2011:326).

Specialpedagogiska institutionen har fått uppdraget av Skolverket att ansvara för denna kurs inom Lärarlyftet II. Utbildningen ges på avancerad nivå och erbjuder olika specialiseringar, innefattande fyra kurser om totalt 90 hp, varav 45 hp inom vald specialisering. Det självständiga arbetet omfattar 15 hp inom vald specialisering.

Översiktligt schema HT19

Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning, 15 hp

HT 2019 UQ3SLY helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

VT 2020 UQ3SLY halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 4: Självständigt arbete(Lärarlyftet), 15 hp

HT 2019 UQ4SLY helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

 

Webbregistrering VT20:
7:e - 13:e januari 2020

Fortsättningsregistrering VT20
För er som kommer att fortsätta studier VT20, behöver ni registrerar er via Webbregistrering Ladok.

OBS! Omregistrering på kurs kan du inte göra via webben. Vänligen kontakta kursadministratör för hjälp med omregistrering på kurs.

 

Översiktligt schema VT20

Kurs 4: Självständigt arbete(Lärarlyftet), 15 hp

VT 2020 UQ4SLY halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

_________________________________________________________________________

Målgrupper

  • Lärare eller förskollärare (i vissa fall även fritidspedagoger) som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärsko­lan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna,
  • Lärare (i vissa fall även fritidspedagoger) som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörig­het att undervisa som lärare i specialskolan,
  • Lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få be­driva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen
  • anställda inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

För två av speciallärarutbildningens specialiseringar krävs dessutom följande för att ingå i målgruppen:

  • För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning  i  svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom hög­skoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.
  • För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matema­tik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet matematik eller inom eller inom kunskapsområ­det matematikutveckling.

Validering: Tillgodoräknande av tidigare studier/yrkeserfarenhet

Ditt deltagande i utbildningen ska leda till en Speciallärarexamen mot någon av de specialiseringar vi erbjuder. Genom en valideringsprocess som sker i början av den första terminen kommer du få möjlighet att eventuellt tillgodoräkna dig tidigare studier och/eller yrkeserfarenhet. På så sätt kan din väg till behörighet bli kortare.

_________________________________________________________________________

Mer information och kontakt

Jari Linikko, studierektor, jari.linikko@specped.su.se

Kristina Salenstedt Linder, studievägledare, kristina.salenstedt.linder@specped.su.se

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete
VFF
Speciallärare Magnus Lundqvist

Magnus Lundqvist har siktet inställt på specialundervisning

Tillsammans med arbetsgivaren kom Magnus Lundqvist fram till att utbildning inom Lärarlyftet II är en långsiktig lösning för att bli behörig speciallärare. Med egen erfarenhet av funktionsvariation är Magnus både en resurs och mentor för elever i skolan.