Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning

Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning, 90 hp

Lärarlyftet II riktar sig till anställda lärare med en lärarexamen. När du genomgått denna utbildning med godkända resultat är du behörig att arbeta som speciallärare.

Specialpedagogiska institutionen har fått i uppdrag av Skolverket att ansvara för speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II. Utbildningen ges på avancerad nivå och erbjuder olika specialiseringar, innefattande fyra kurser om totalt 90 hp, varav 45 hp inom vald specialisering. Det självständiga arbetet omfattar 15 hp inom vald specialisering.

Anmälan till VT21

15 september öppnar anmälan för VT21, med sista ansökningsdag 15 oktober.

Ansökan görs via antagning.se

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande - se blanketten ifrån Skolverket nedan - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett:  Huvudmannens godkännande (lärarlyftet) VT21 (105 Kb)

____________________________________________________________________

Utbildningen riktar sig till dig som är...

  • Lärare eller förskollärare (i vissa fall även fritidspedagoger) med grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärsko­lan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna,
  • Lärare (i vissa fall även fritidspedagoger) med grundläggande lärarexamen som krävs för behörig­het att undervisa som lärare i specialskolan,
  • Lärare eller förskollärare med grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få be­driva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen
  • Anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Behörighet

Du ska vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

För alla inriktningar krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

För behörighetskrav på de olika specialiseringarna, se specifik kurssida (länk nedan).

Inriktningar:

 

På dessa sidor hittar du all information om programmet och de kurser som ingår, med aktuellt schema, litteraturlista och kursbeskrivningar.

____________________________________________________________________

Mer information och kontakt

Gabriella Höstfält, studierektor, gabriella.hostfalt@specped.su.se

Joel W. Abdelmoez, kursadministratör, speciallarare@specped.su.se

Kristina Salenstedt Linder, studievägledare, studievagledare@specped.su.se

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Dagens schema - alla kurser
VFF