Lärare och forskare på Specialpedagogiska institutionen presenterar tillsammans med olika samarbetspartners institutionens verksamhet som t.ex. forskning, kurser, utbildningar, samarbete med kommuner, skolor och andra lärosäten.

Se föreläsningarna

UR filmade delar av dagen och nu kan du se föreläsningarna på UR Play.

Årets tema

Temat för Specialpedagogikens dag 2015 är Elvers stress och hälsa.

Åhörarkopior

Seminarium A

Program

Program Specialpedagogikens dag 2015 (101 Kb)

http://urplay.se/Produkter?product_type=programtv&q=Specialpedagogikens+dag