Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar. Temat för årets upplaga var "Nyanlända", då vi bjudit in föreläsare från Nya Zeeland, USA och flera svenska lärosäten, samt representanter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Länsstyrelsen.

Evenemanget spelades in av UR och sänds i Kunskapskanalen, under punkten UR Samtiden. Varje föreläsning med sin egen titel.

URplay/URskola
Programmen kommer som vanligt att finnas tillgängliga på www.urplay.se i cirka ett halvår och återfinns sedan på www.urskola.se (Sök på programtitel eller medverkande)