Specialpedagogikens dag 2019
Tema: Lek, musik, bild och kreativ lek.
Vilken plats kan dessa ha inom specialpedagogiken?

Specialpedagogikens dag 2018
Tema: Vad är elevhälsa?

Specialpedagogikens dag 2017
Tema: Språkstörning

Specialpedagogikens dag 2016
Tema: Nyanlända

Specialpedagogikens dag 2015
Tema: Elevers stress och hälsa

Specialpedagogikens dag 2014
Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoser

Specialpedagogikens dag 2013
Tema: Förebyggande specialpedagogik

Specialpedagogikens dag 2012
Tema: Om rätten till en likvärdig utbildning

Specialpedagogikens dag 2011
Tema: Samtal med barn och ungdomar

Specialpedagogikens dag 2010
Tema: Specialpedagogik och skolans ledarskap

Specialpedagogikens dag 2009
Tema: Specialpedagogik och inkludering