Nätverket DH-Nytt

DH-Nytt är ett nationellt nätverk bestående av pedagoger och forskare inom områdena barn och ungdomar med hörselnedsättning. Nätverket har också medlemmar från Språkrådet och från logopedi- och neurologiverksamhet.

Pedagogerna i nätverket arbetar inom barnhabilitering, specialskolor eller där barn är ensamplacerade i olika skolverksamheter. Vissa av medlemmarna har många års erfarenhet av yrken som specialpedagog, hörselpedagog eller speciallärare medan andra medlemmar är nya med lite mindre erfarenhet av området.

Nätverkets forskare forkar i ämnen som specialpedagogik, pedagogik, lingvistik, teckenspråk och funktionsnedsättningar. 

DH-nytt hjälper till att sprida information, kunskap och forskning som dels berör barn och ungdomar med härselnedsättningar, och dels berör pedagoger och andra relevanta professioner och forskare inom området. 

Här kan du anmäla eller avanmäla dig: DH-Nytt 
 

Arbetsgruppen för döv- och hörselfrågor samt svenskt teckenspråk vid Stockholms universitet (DH-STS)

DH-STS arbetar med frågor kring högre utbildning och tillgänglighetsfrågor som rör döva, personer med hörselnedsättning, svenskt teckenspråk och frågor kring närliggande områden, som dövblindhet och flerspråklighet. Kompetensen inom DH-STS rådfrågas om beslut och styrning i språk- och tillgänglighetsfrågor särskilt kopplade till grupperna studenter och professionella inom akademin. 

Arbetsgruppen utvecklar och kvalitetssäkrar frågeställningar som rör de här grupperna både på Stockholms universitet och på andra svenska lärosäten. 

För att komma i kontakt med DH-STS, mejla: 

Camilla Lindahl, sammankallande

Krister Schönström 

Ingela Holmström 

Liz Adams Lyngbäck

Ernst Thoutenhoofd 

Jari Linikko