American Special Education Law and Application

Onsdagen 11 mars, 15.30-17.00. Frescati hagväg 10, föreläsningssal 228.
Lawrence Siegel, Fulbright Scholar Specialist, Special Education Attorney, Associate Professor of Law, Hastings College of the Law. Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Early Language Development in Young Children with Autism Spectrum Disorders

Onsdagen 12 november, 15.00-17.00. Frescati Hagväg 8, föreläsningssal U10 på Psykologiska institutionen. Professor Susan Ellis Weismer Communication Sciences and Disorders Associate Dean for Research for the College of Letters and Science. Föreläsningen kommer att vara på engelska.

Ethnographic Research Method

Onsdagen 24 september, 15.00-17.00. Föreläsningssal 108. Dr. Anna Coates, The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Warsaw, Polen.

Öppen föreläsning om inkluderande undervisning

Torsdagen 9 oktober. Professor David Mitchell, författaren till boken What Really Works in Special and Inclusive Education, besöker Skandinavien och kommer i sin öppna föreläsning att argumentera för flera evidensbaserade undervisningsstrategier som stödjer elever i behov av stöd att uppnå lärandemålen.

Hur kan vi skapa trygghet, studiero och förutsättningar för ett positivt lärandeklimat?

Torsdagen 9 oktober. Jennifer Austin, skolforskare och Docent i psykologi vid University of South Wales. Vad säger forskning om ’Schoolwide Positive Behavior Support’?