Prefekt
Diana Berthén
Tfn: 08-1207 6444
E-post: diana.berthen@specped.su.se

Stf prefekt/Vetenskaplig ledare/Studierektor för forskarutbildningen
Mara Westling Allodi
Tfn: 08-1207 6478
E-post: mara.allodi@specped.su.se

Vik. administrativ chef
Isolina Kjellin
Tfn: 08-1207 6024
E-post: isolina.kjellin@specped.su.se

Studierektorer

Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet
Jari Linikko
Tfn: 08-1207 6460
E-post: jari.linikko@specped.su.se

Fristående kurser på grundnivå samt Lärarprogramskurser
Helen Knutes Nyqvist
Tfn: 08-1207 6479
E-post: helen.knutes-nyqvist@specped.su.se

Fristående kurser på avancerad nivå och masterprogram
Hanna Hau
Tfn: 08-1207 6446
E-post: lise.roll-pettersson@specped.su.se

Forskarutbildningen
Jenny Wilder
Tfn: 08-674 73 46

Jennie Graflund (adm. studierektor)
Tfn: 08-1207 6407
E-post: jennie.graflund@specped.su.se