Samuel L. Odom, Professor of Special Education vid School of Education, University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) och Director of the Frank Porter Graham Child Development Institute (FPG).

Samuel L. Odom är en framstående forskare inom specialpedagogik och inkluderande pedagogik. Han har forskat om barns utveckling, tidig intervention för barn med funktionsnedsättning, professionell kompetensutveckling och evidensbaserad pedagogik, särskilt om innovativa interventioner och strategier för barn med autism. Under sin akademiska bana har han varit författare och medförfattare till åtskilliga vetenskapliga publikationer.

Odom är ledare för FPG; ett forskningsinstitut som bedriver högkvalitativ forskning, fortbildning och sprider information om Developmental Disabilities, Early Care and Education, International Initiative, Physical and Social Health, Professional Development, Public Policy och Education.  Han innehar många ansvarfulla uppdrag som expert, och har tilldelats flera prestigefyllda nationella och internationella utmärkelser och priser för sina utomordentliga insatser för barns utveckling och välbefinnande. Även Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet har ett samarbete med professor Odom och FPG Child Development Institute. Flera samarbetsprojekt genomförs och planeras, såsom modeller för anpassning av lärandemiljöer och lekinterventioner för barn med funktionsnedsättning.

Professor Samuel L. Odom är en skicklig och generös samarbetspartner, en pålitlig rådgivare samt en sann inspiratör och förebild för ett vetenskapligt ledarskap som han gestaltar genom ett omdömesgillt och förtroendeingivande förhållningssätt.

Videofilmer

Symposium vid Stockholms universitet 2015.
“The ties that binds intervention research to practice for children and youth with ASD”, (del 1)
“The ties that binds intervention research to practice for children and youth with ASD”, (del 2)

UR Samtiden 2013
”Stöd till barn med autism". På vetenskaplig grund.

Promovering

Samtliga nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet 2016 kommer att promoveras vid en installations- och promotionshögtid den 30 september 2016.