Narrowed Lives, bokomslag

Boken "Narrowed Lives: Meaning, Moral Value, and Profound Intellectual Disability" av Simo Vehmas, professor i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet och hans kollega Reetta Mietola vid Helsingfors universitetet, ger svar på de här filosofiska frågorna med hjälp av empiriska studier i kombination med teoretiska perspektiv om hur vård och omsorg för personer med flerfunktionsnedsättningar ser ut. 

Vehmas, S. and Mietola, R. 2021. Narrowed Lives: Meaning, Moral Value,
and Profound Intellectual Disability. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbl.