The Autonomy Paradox, bok

Docent Wieland Wermke, Specialpedagogiska institutionen, har tillsammans med Maija Salokangas, docent på Maynooth University på Irland, skrivit en bok som jämför lärare från olika länders möjligheter till självbestämmande i deras arbete.

Läs mer om  The Autonomy Paradox: Teachers’ Perceptions of Self-Governance Across Europe.