Foto: Niklas Björling

Många av de här barnen upplever svårigheter av olika slag efter behandlingen, till exempel i matematik, läsning och stavning. Vissa av svårigheterna ökar också ibland med åren vilket kan resultera i lägre skolbetyg.

Malin Lönnerblad, doktorand på Specialpedagogiska institutionen, undersöker i sin avhandling “Academic Performance in Swedish Ninth Grade Students Treated for Brain Tumours” hur barn i Sverige som har behandlats för hjärntumör presterar i skolan.

Studierna bidrar med mer kunskap och förståelse för hur skolsituationen ser ut för de här barnen, vilket är en förutsättning för att kunna ge specifikt och anpassat stöd.

Malin Lönnerblads disputation 26 februari 2021