Doktorand Malin Lönnerblad

Vad ska du undersöka?

Malin Lönnerblad ska bland annat tillsammans med sina handledare från Stockholms universitet och Karolinska Institutet göra en registerstudie med 3 000 cancerbehandlade ungdomar födda mellan åren 1988 och 1996. I den första studien ska de försöka ta reda på hur barn som har behandlats för en hjärntumör presterade i årskurs nio, betygsmässigt, jämfört med en kontrollgrupp matchad avseende ålder, kön och bostadsort. Målet med denna studie är att ge en bred bild av hur det går för dem i skolan.

- Det vi kommer fram till hoppas jag ska kunna ligga till grund för ett förebyggande och anpassat stöd för de drabbade barnen i skolan och kanske även förskolan, säger Malin Lönnerblad.

Vad behöver man som lärare, speciallärare eller specialpedagog tänka på när dessa elever kommer tillbaka efter en svår behandling?

En av de största utmaningarna är att barnen ofta har haft en lång frånvaro från skolan. Det kan innebära att de behöver jobba ikapp rent kunskapsmässigt. Många lider också av både fysisk och psykisk trötthet när de kommer tillbaka. En del har fått ett långsammare arbetstempo och svårigheter med planering, uppmärksamhet och koncentration. Det är heller inte ovanligt med huvudvärk och en överkänslighet mot ljus- och ljudintryck.

- När barnen kommer tillbaka är det viktigt att det finns en skriftlig plan i skolan över vad man ska göra, att det finns något att utvärdera och titta tillbaka på. Allt man gör bör dokumenteras. För många barn och familjer är det också viktigt att det finns en person utsedd på skolan som kan fungera som kontaktperson, som man vet att man kan vända sig till, fortsätter Malin.

Anpassningar i skolarbetet

Många elever kan behöva hjälp med tydlighet, avgränsningar och att bara få en uppgift i taget att arbeta med. De kan behöva regelbundna pauser och kanske få instruktioner på andra sätt än sina klasskamrater. Även på de nationella proven kan det behövas anpassningar.

Varje år drabbas över 300 barn i Sverige av någon form av cancer. Trots de senaste decenniernas ökning av antalet överlevande är detta ändå inte en elevgrupp som man ofta pratar om i skolsammanhang. Därför är det viktigt med ökad kunskap om hur det går för de här barnen och vad skolan kan göra för att stötta dem.

 

Läs mer i artikeln: ”Barn & cancer”, nr 3, 2018, sid: 18-19.
https://www.barncancerfonden.se/contentassets/3314db5a549748d1b52145460e18b620/barncancer-1803.pdf