Bild: Mostphotos

Studien är genomförd av docent Joacim Ramberg vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Huvudresultatet visar att det finns tydliga negativa samband mellan stöd från föräldrar och upplevd psykisk ohälsa – men att ett gott skolklimat delvis kan kompensera för ett lågt stöd från föräldrarna och därmed minska den psykiska ohälsan hos ungdomar.

Därför framstår det som viktigt att vidare utveckla gymnasieskolors skolklimat för att minska den psykiska ohälsan.

Studien är och är publicerad i Children. Läs hela studien