ONT OM KOLLEGOR - Lärarbristen kan leda till ökad arbetsbörda. Men också ge möjlighet att välja och vraka bland jobben. Möt tre blivande specialpedagoger i ett samtal kring yrkets framtid.
 
Marianne Lundström Aziagbe, Therése Almberger och Marie Rangemo Wåhlin studerar på Specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet. Alla tre har redan arbetat mer eller mindre med specialpedagogiska frågeställningar. Utmärkande för deras arbetsplatser är bristen på specialpedagoger - behovet är på vissa håll skriande stort, berättar de.
 
Läs mer i tidningen "Specialpedagogik"