Lektion
Foto: Mostphotos

Regeringen har nyligen gett ett uppdrag till nationella skolmyndigheter att kartlägga behoven och att utveckla initiativ för utbildning av särskilt begåvade elever. Forskarskolan svarar väl mot de här högst aktuella behoven. 

Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, har tillsammans med professor Valerie Margrain vid Karlstads universitet, medelsförvaltare, och docent Johanna Lundqvist, Mälardalens högskola, tilldelats 39 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för Forskarskola om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare.

Elever som är särskilt begåvade har gemensamt att de är smarta, kreativa och målmedvetna, vilket inte betyder att de alltid kan möta och övervinna svårigheter på egen hand. De behöver också stöd och stimulans för att nå sin fulla potential.

– Särskilt begåvade elever kan också uppleva svårigheter eller ha en funktionsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårigheter, autism eller adhd, säger Mara Westling Allodi. Deras psykiska välbefinnande och utveckling måste också värnas om i likhet med andra elevers, eftersom de är viktiga för sina kamrater och för samhället i stort. Det kan vara just dessa elever som hittar lösningar på framtidens stora samhällsutmaningar!

Unikt bidrag i inkluderande undervisning

Forskarskolan ger ett unikt bidrag och månar om inkluderande undervisning i en tid när det är ett hållbarhetsmål. Forskarskolan avslutas med en konferens till vilken forskare, lärare och andra intressenter bjuds in. Den utvecklade kunskapen tillämpas i lärarutbildningarna och gynnar eleverna, lärarna, utbildningssystemet och samhället.

– Det känns fantastiskt att vi får möjlighet att utveckla forskning inom det här fältet som har varit svårt att få finansiering för tidigare. Dettger oss en unik möjlighet , säger Mara Westling Allodi. Nio doktorander, varav två på Stockholms universitet, kommer att finansieras för att forska med inriktning mot pedagogik och särskild begåvning.  

Forskarskolan ger också doktoranderna, som undervisar på 20 procent i lärarutbildning under sin doktorandanställning, en gemensam plattform och en tillgång till en ny samarbetsmiljö, förutsättningen för att utveckla en högkvalitativ forskning av relevans för lärarutbildning och skola.

Anknytningen till nordiska och internationella forskare inom undervisning och särskild begåvning - och deltagandet i internationella och nationella forskningskonferenser och nätverk - möjliggör utveckling av ett fält som hittills har varit präglat av välmenade men tyvärr ganska isolerade utvecklingsinsatser i Sverige. För att främja tillgänglighet, delaktighet och utbyte planeras en stor del av forskningsaktiviteterna att genomföras digitalt.