Välkomna till Öppet seminarium!

Specialpedagogisk policy och praktik i nio olika utbildningssystem har analyserats av en grupp master och PhD studenter på Stockholms universitet som deltog i kursen Områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogik under hösten 2015. Ett uppdrag från 2015 års Skolkommissionen till gruppen var att beskriva modeller för tidiga insatser och särskilt stöd från olika utbildningssystem. Dessa fallstudier är publicerade som  Working Paper 2:2016 (2803 Kb) (Albinsson, Back, Björk, Bushby, Hallberg, Lantz, Jacobsson, Klemets, Skoglöw, & Strömbäck).

I  Working Paper 3:2016 (564 Kb) (Westling Allodi 2016) identifieras några system bland dessa exempel som verkar fördelaktiga och deras organisation av utbildning och specialpedagogik jämförs med den svenska. En översikt av specialpedagogikens historiska rötter används för att reflektera över några utmaningar som alltjämt är närvarande i den svenska kontexten kring specialpedagogik, inclusion och särskilt stöd.

Medverkande: Mara Westling Allodi, Marie Björk, Thomas Bushby, Charlotte Jacobsson, m.fl.