Helen Dwyer i specialpedagogik med avhandlingen "Children at risk Securitization theory and special education reforms".

Opponent: docent Ulf Fredriksson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Betygsledamöter: professor emerita Reidun Tangen, Universitetet i Oslo, Norge, professor emeritus Jeremias Rosenqvist, Malmö universitet och professor Mara Westling Allodi, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Suppleant: docent Katarina Piuva, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Handledare: professor Anders Gustavsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet och docent Ingrid Hårsman, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer i Abstract/fulltext (kommer senare)