Välkommen till Birgitta Herkners 90%-seminarium  

Titel: Läsutveckling mellan årskurs 3-9. - Lässvårigheter och specialpedagogiska insatser

Handledare: professor Mara Westling Allodi (Stockholms universitet) och professor Åke Olofsson (Umeå universitet)

Läsare: professor emerita Siv Fischbein (Stockholms universitet) och docent Ulf Fredriksson (Stockholms universitet)

Det övergripande syftet med undersökningen är att analysera och beskriva läsförmågan för elever i årskurs 3-9. Syftet är att undersöka elevers ordavkodning i förhållande till resultat på nationella prov i årskurs 3. Elever som inte klarade sin ordavkodning i årskurs 3 följdes upp i en longitudinell studie i årskurs 9. Deras resultat i ordavkodning, läsning, stavning samt deras egna reflektioner över specialpedagogiska insatser under skoltiden redovisas.

Underlag till seminariet

Ett låneex. av underlaget kan hämtas hos studievägledare Aino Collmar Fröding, Frescati Hagväg 10.