Öppen föreläsning med professor Samuel L. Odom, hedersdoktor i specialpedagogik.

Samuel L. Odom är professor i specialpedagogik vid School of Education, University of North Carolina at Chapel Hill och direktör på Frank Porter Graham Child Development Institute.  Han har forskat om barns utveckling, tidig intervention för barn med funktionsnedsättning, forskningsmetodik, evidensbaserad pedagogik, och om innovativa strategier för barn med autism. Han har tilldelats flera utmärkelser och priser för sina utomordentliga insatser för barns utveckling och välbefinnande. Odom är knuten till flera forskningsprojekt vid Specialpedagogiska institutionen.

Kontaktperson vid institutionen
Professor Mara Westling Allodi
mara.allodi@specped.su.se