Teorianvändning i fallstudier: reflektioner från en studie av effekter av utvärderingar på skolors organisation

Tisdag 8 april, kl. 14.30-16.00. Mara Westling Allodi, Specialpedagogiska institutionen. Föreläsningssal 327.

Adaptation and Swedish trial of PATHS preschool program: an overview

Tisdag 6 maj, kl. 14.30-16.00. Laura Ferrer-Wreder, docent psykologiska institutionen. Föreläsningssal 228. K

Ungdomar utanför i ett nordiskt perspektiv. Vad innebär avhopp från gymnasiet?

Onsdag 14 maj, kl. 14.00-15.00. Olof Bäckman, docent Institutet för Social Forskning (SOFI). Föreläsningssal 228.

Comparative approaches to the  study of Special Education Legislation

Tisdag 27 maj, kl. 15.00-16.30. Lawrence Siegel, Special Education Attorney and Advocate. Föreläsningssal 109b.