24 januari - Bergsmannen, Aula Magna

9.00 - 9.15, Welcome
(Astri Muren, PhD, Prof, Dean of Faculty Social Sciences Stockholm University & Lise Roll-Pettersson, PhD, Prof of Special Education, Stockholm University)

9.15 - 10.00, Engagement and Early Intervention Research
(Mats Granlund, PhD, Prof in psychology at School of Health and Welfare, Jönköping University and Department of Special Needs Education at University of Oslo)

10.00 - 10.45, Overview of Applied Swedish Research in ASD
(Sven Bölte, PhD, Prof of Child and Adolescent Psychiatric Science and Director of Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institute)

International overview of challenges and directions:
* 11.00 - 11.45, Nordic countries
(Gabriela Sigurdsdottir, PhD, Associate Prof in Behavior Analysis, University of Iceland & Svein Eikeseth, PhD, Prof of Psychology, Department of Behavior Analysis, Oslo Akershus University College)

* 11.45 - 12.30, Northern Europe
(Michael Keenan, PhD, Prof of Behavior Analysis at School of Psychology at Ulster University  & Karola Dillenburger, PhD, Prof of Behavior Analysis and Education at the School of Social Sciences, Education and Social Work, Queens University, Belfast)

* 13.45 - 14.30, Southern Europe
(Paolo Moderato, PhD, Prof of Psychology at IULUM, University, Milan & Angeliki Gena, PhD, Prof of Philosophy, National and Kapodestrian University of Athens)

14.45 - 16.15, Scope of practice and regulatory bodies
(James Carr, PhD, Executive officer of Behavior Analyst Certification Board & Neil Martin, PhD, Director of International Development and Higher Education for the Behavior Analyst Certification Board)

Summary of day:
16.15 - 17.00, What are the big issues?
(Profs Sigurdsdottir, Keenan and Dillenburger)

____________________________________________________________________
 

25 januari - Bergsmannen, Aula Magna

9.00 - 9.30, Trends in Behavior Analysis
(Erik Arntzen PhD, Prof of Psychology, Department of Behavior Analysis, Oslo Akershus University College)

9.30 - 10,15, Implementation science and evidence based practice
(Sam Odom, Prof School of Education at Chapel Hill, UNC, Director of Frank Porter Graham Development Center and Visiting Prof,  Department of Special Education Stockholm University)

10.30 - 11.15, Culture and global trends
(Ingunn Sandaker, PhD, Prof, Faculty of Health Science and  Department of Behavioral Science, Oslo Akershus University College)

11.15 - 12.00, Supervision Ethics
(Shahla Alai-Rosales, PhD, Associate Prof, Department of Behavior Analysis, University of North Texas)

13.00 - 13.45, ABA, inclusion, and engagement
(Gail McGee, PhD, PhD Prof of Psychiatry and Director of Emory Autism Center, Georgia)

13.45 - 15.30, Technology and distributed education
(Michael Keenan, PhD, Prof of Behavior Analysis at School of Psychology at Ulster University )

15.30 - 16.00, Performance competencies for behavior analysts
(James Todd, PhD., Chair and Prof of Psychology at Eastern Michigan University)

____________________________________________________________________
 

26 januari - Victorysalen, Lilla Nygatan 4, Gamla stan

9.00 - 9.45, Behavior Analysis, Autism Intervention & Higher Education (steering committee)
10.00 - 12.00, Closing summary and future directions (group discussions)

Under eftermiddagen ägnar vi oss åt den svenska kontexten med utvalda inbjudna gäster. Där vi ser på innehållet från summit vad gäller professionsutbildningar inom högskolan. Kan vi nå konsensus?

13.00 - 13.10, Intro - Varför denna summit?
(Prof Lise Roll Pettersson)

1310 - 13.40 Summering av summit: TBA, kompetens och kvalitetssäkring inom högskolan
(Prof Svein Eikeseth)

13.40 - 14.10, Implementation Science, Evidence Based Practice
(Prof Sam Odom)

14.10 - 14.40, Tillämpad forskning ASD: Kliniska lärandemiljöer
(Prof Sven Bölte)

15.00 - 15.30, Delaktighet och inkludering
(Prof Mats Granlund)

15.30 - 16.00, Avslutande kommentarer och högskoledirektiv
(Docent Jonas Ramnerö, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet)