Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer gör Stockholms universitet löpande ställningstaganden vad gäller hur vi ska förlägga vår undervisning. Universitet planerar nu att delvis återgå till campusförlagd undervisning. Hur denna återgång kommer att gå till får varje enskild institution besluta om.

I samband med detta ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad om vad som händer, dels genom universitetes gemensamma webbsida www.su.se/corona samt institutionens egen webbplats www.specped.su.se

På denna webbsida kommer vi därför löpande att publicera Specialpedagogiska institutionens beslut som berör vår undervisning.

__________________________________________________________________

 

HT 2020
Webbaserad undervisning vid institutionen

Specialpedagogiska institutionen har beslutat att undervisning och examination i huvudsak kommer att ske webbaserat under HT-20. I de kurser där institutionen bedömt att det är möjligt att upprätthålla social distansering, enligt vad Folkhälsomyndigheten förskriver, kommer campusförlagd undervisning att ske.

Campusförlagd undervisning på följande kurser vid institutionen

I följande kurser kommer campusförlagd undervisning att ske under HT-20: UQ173F, UQ2DOV, UQ532F, UQA002, UQ147F.

Institutionen har bedömt att det i dessa kurser är möjligt att upprätthålla social distansering och lagom avstånd mellan studenterna. Kursansvariga har svarat och ställer sig positiva till campusundervisningen för dessa kurser.

Särskild information om campusförlagd undervisning läggs på respektive kurshemsida.