Program - onsdag 5 september

10.00-10.15 Prefekt Diana Berthén hälsar alla välkomna

10.15-10.45 Information, studierektor Jari Linikko

10.45-11.00 Information, adm. studierektor Jennie Graflund

11.00 -12.00 Föreläsning "Samtal", universitetslektor Bozena Hautaniemi

12.00-13.30 LUNCHPAUS

13.30-14.45 Föreläsning "Disability as a social phenomenon", professor  Simo Vehmas

14.45-15.00 PAUS

15.00 -16.30 Akademiskt läsande och skrivande

______________________________________________________________________________

Program - torsdag 6 september

9.00 – 9.30 Information om Mondo

9.30 - 9.45 Information, studievägledare Frida Hager
9.45 - 10.00 Internationellt utbyte, studievägledare/koordinator Frida Hager

10.00-10.15 PAUS

10.15 - 11.45 Föreläsning "Specialpedagogiska rollen i historisk belysning, professor Rolf Helldin

12.00 – 13.00 LUNCHPAUS

13.00 - 16.00 Studenter på 50% möter sina lärare. Studenter på 100% möter sina lärare på måndag den 10 september.