Att skriva examensarbete

Vid institutionen skriver alla examensarbete två och två. Om man av speciella skäl önskar skriva enskilt ska en anhållan om detta först skickas till studierektor vid institutionen, senast den 1 september (inför kommande läsår).

Anhållan om avsteg från regeln om att skriva examensarbete parvis (349 Kb)

Blankett skickas till:

Registrator
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

_____________________________________________________________________

Mall för examensarbete

När du skriver en uppsats ska du använda dig av den mall för uppsatser som finns. Observera att mallens fram- och baksida ska användas men själva upplägget och formateringen i övrigt sker i samråd med din handledare.

Har du frågor angående wordmallen för studenter kan du kontakta:
Universitetets studie- och språkverkstad

Vägledning för dig som skriver uppsats, Stockholms universitetsbliblioteks webbplats

DIVA - publikationsdatabas (Digitala Vetenskapliga Arkiv)
När du har skrivit din uppsats och blivit godkänd har du möjlighet att lägga upp en digital kopia i DIVA. Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta institutionen först.

Vad har andra studenter skrivit om?
I publikationsdatabasen DiVA, som Stockholms universitetsbibliotek ansvarar för, kan du hitta några uppsatser som våra tidigare studenter har skrivit. Sök i DIVA